Senaste nytt från oss

2017-11-30

Hälsohotellet ska ut på samråd

Kommunstyrelsen tog igår beslut om att detaljplanen för Hälsohotellet ska ut på samråd i december. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till...

2017-11-29

Filmen om Hälsohotellet

2017-11-22

Mockup rivs

Modellen (mockup) byggdes i ett tidigt skede för att entreprenören skulle kunna prova sig fram till bra fasadlösningar för den nya vårdbyggnaden....

2017-11-22

Grön markparkering färdigställd inom kort

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park har iordningställts till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser kan tas i bruk i början...

2017-11-22

Asfaltering av väg till huvudentré 15-17 november

Onsdagen den 15 november till fredagen den 17 november kommer delar av tillfartsvägen till parkering och huvudentré att asfalteras om. Trafiken kommer...

2017-11-02

Nya gatuadresser

För att förbättra orienteringen utomhus införs gatuadresser till alla entréer och nya tydliga skyltar sätts upp inom området. Den nya skyltningen utomhus...

2017-11-02

Byggprojekten går framåt

I den nya vårdbyggnaden pågår inredningsarbeten och montage av sakvaror. Driftsättning av belysning mm samt diverse provningar och injusteringar inför kommande besiktningar...