Senaste nytt från oss

2018-07-06

Huvudentrén på södra sjukhusområdet stängs 1 september

Eftersom merparten av verksamheterna på södra sjukhusområdet har flyttat till Hälsogallerian på Landshövdingevägen 7e kommer huvudentrén på södra sjukhusområdet att stängas från...

2018-07-06

Fler målpunktsskyltar sätts upp

I samband med att Hälsogallerian öppnades påbörjades arbetet med att införa målpunktsskyltning inomhus, detta arbete kommer att utföras etappvis och berör de...

2018-07-06

Övervakningskameror i p-hus

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka den allmänna tillgängligheten och tryggheten på området har det satts upp övervakningskameror...

2018-07-06

Trafik på Hälsotorget

Under sommaren påbörjas en utvärdering och analys av flödena på och kring Hälsotorget. För att uppnå målet om en trafiksäker och trevlig...

2018-06-13

Invigning av Hälsogallerian

Under tisdagen invigdes Hälsogallerian av regionråd Henrik Fritzon. Johan Wester var moderator när flera talade om Hälsostadens betydelse för Ängelholm; Alf Jönsson,...

2018-05-25

Asfaltering av infart till Hälsotorget måndag 28 maj

De asfalterade ytorna från infarten vid Landshövdingevägen och fram till ytorna vid entrén till Vattnets hus skall beläggas med ytterligare ett lager...

2018-05-25

Café Droppen öppnar 12 juni

Som en del av Hälsogallerian kommer Café Droppen att öppna den 12 juni. Med fin utsikt och närhet till Rönne å och...

2018-05-04

Invigning av Aleris lokaler

Den 1 april fick Aleris specialistvård tillgång till sina nya lokaler i Hälsogallerian, bara fyra dagar senare började man operera. Detta är...

2018-05-04

P-huset har lediga platser

I samband med att stora delar av verksamheterna på södra området flyttar till norra området utförs under en period en inventering av...

2018-05-04

Staket byggs

Som ett led i att skapa en trevligare och mer avskild miljö för bostäderna på Rönneå park kommer Hälsostaden att uppföra ett...