Senaste nytt från oss

2019-05-29

P-hus får mer ljus och färg

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet kommer det att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar...

2019-05-07

Boverket på studiebesök

Boverkets arbetsgrupp “Att utveckla vårdens miljöer” har blivit uppmärksam på Hälsostaden och blivit intresserade av hur Hälsostaden jobbar och samarbetar med kommunen....

2019-05-07

Parkhuset i nästa skede

Besiktning av stomme, fasad och tak är utförd och godkänd. Inom kort påbörjas hyresgästanpassning som innerväggar, ytskikt, installationer, inredning och markarbeten. Byggnaden...

2019-05-07

Ytterligare hjärtstartare på plats

Inne i entrén till Södra vägen 4 finns nu en ny användarvänlig hjärtstartare på plats, sedan tidigare finns det en i entrén...

2019-04-01

Test av ny trafikutformning på Hälsotorget från den 8 april

Hälsotorget fungerar idag både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt...

2019-04-01

Planansökan för Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet)

Hälsostaden Ängelholm AB och Ängelholmshem presenterade Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet) för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars. En gemensam planansökan kommer att...

2019-04-01

Detaljplanen för Hälsohotellet går framåt

Sedan detaljplanen för Hälsohotellet var ute på samråd har ytterligare utredningar gjorts och i början av april tar Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut om...

2018-12-07

Julstämning på Hälsostaden

Med julgran och braskamin skapas julstämning i Hälsogallerians entréhall.

2018-12-07

Publika miljöer

De allmänna ytorna är möblerade med ett genomgående Hälsostadstema av naturmaterial, färger och motiv hämtade från Ängelholm med omnejd. Dessa ytor ansvarar...

2018-12-07

Hjärtstartare i Hälsostaden

Inom kort kommer det att placeras ut en användarvänlig hjärtstartare vid entré Landshövdingevägen 7e. Det är en halvautomatisk hjärtstartare med svenskt tal...