Om Vård & Omsorg

Hälsostaden är det samlade begreppet för projekt Hälsostaden, ett pilotprojekt inom vård & omsorg som startade hösten 2013. Projektet fortsätter nu i form av testbäddar i samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

Hälsostaden Ängelholm AB är fastighetsbolaget som äger, utvecklar och förvaltar fastigheterna inom Ängelholms sjukhusområde.