Om Vård & Omsorg

Projekt Hälsostaden Ängelholm ska effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms kommun och Ängelholms sjukhusområde. Genom att skapa samverkan mellan kommunen och Region Skånes vårdområden syftar projektet till att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhuset, primärvården och kommunen.

Centralt är att vi sammanför medarbetare från tre olika aktörer, ger dem möjlighet att studera patientgruppers olika förutsättningar, se möjligheter till nya flöden samt lösningar och sedan realisera dessa i verksamheten.

Läs mer om Projekt Hälsostaden: http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/projekt-halsostaden/