Senaste nytt från oss

2022-01-11

Nya vårdbyggnaden inreds

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden pågår montage av inredning, dörrar, belysning mm i den nya vårdbyggnaden 70. Marken runt omkring byggnaden har börjat...

2021-08-09

Utegym på prov på Hälsotorget

Under 6 veckor, från 6 augusti- 19 september, finns ett utegym installerat på Hälsotorget. Ängelholms invånare och besökare får därigenom möjlighet att...

2021-08-09

Påbyggnad av parkeringshuset

Parkeringshuset på norra sjukhusområdet byggs på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Just nu pågår stomresning. Parkeringshusets påbyggnad beräknas...

2021-08-09

Nya vårdbyggnaden på plats

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden fortsätter byggnationen av den nya vårdbyggnaden 70. Just nu pågår invändiga arbeten i form av installationer och montering...

2021-05-20

Nya vårdbyggnaden på plats

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden fortsätter byggnationen av den nya vårdbyggnaden 70. Stommontaget är klart och byggnaden har kopplats ihop med befintlig kulvert...

2021-05-20

Påbyggnad av parkeringshuset

Det befintliga parkeringshuset på norra sjukhusområdet kommer att byggas på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Parkeringshusets påbyggnad är...

2021-05-20

Hälsostaden i media

Hälsostaden förekommer i olika media, bland annat i tidskriften Arkitekturs nyutkomna temanummer ”Vårdens vägval” (nr 3, 2021). https://arkitektur.se/projekt/med-halsan-i-centrum/ På Boverkets hemsida används...

2020-10-09

Invigning av parken och ett spadtag för framtiden

Fredagen den 18 september hölls invigningen av den nya Lindhagaparken samt ett spadtag för det framtida Hälsostaden. Med hänsyn tagen till covid-19...

2020-09-21

Lindhagaparken invigd

Under fredagen invigdes nya Lindhagaparken. Med hänsyn tagen till covid-19 blev invigningsceremonin begränsad med endast ett fåtal deltagare. Som en symbol för...

2020-08-27

Detaljplanen för Hälsohotellet antagen

Under tisdagen antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Hälsohotellet. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och...