Senaste nytt från oss

2018-10-04

Röntgenombyggnad klar

Genom att utöka från en till två helt nya magnetkameror och samtidigt skapa effektiva och moderna lokaler för hela röntgenverksamheten kommer kapaciteten...

2018-10-04

Parkering via webben

Nu är det möjligt att köpa månadskort till parkering via webben. Genom att gå in på www.parkeringstjanst.se och klicka på ” hyr p-plats”...

2018-10-04

Tullportsbron åter öppen

Tullportbron, den nya gång- och cykelbron mellan centrum och Hälsostaden är åter öppen. Ängelholms kommun stängde bron för att åtgärda bristerna i...

2018-08-24

Parkhuset börjar byggas

Nu påbörjas arbetet med att uppföra det tidigare planerade parkhuset (by 65), som består av två våningar ovan mark i trä och...

2018-08-24

Apotek Hjärtat flyttar 27 augusti

Apotek Hjärtat flyttar till sina nya ljusa lokaler i Hälsogallerian (Landshövdingevägen 7E) den 27 augusti med ett nytt inredningskoncept och längre öppettider....

2018-08-24

Nya informationen öppnar 3 september

Region Skåne stänger den gamla receptionen på Södra vägen 4 fredagen den 31 augusti. Den nya informationen/receptionen på Landshövdingevägen 7E öppnar måndagen...

2018-07-06

Huvudentrén på södra sjukhusområdet stängs 1 september

Eftersom merparten av verksamheterna på södra sjukhusområdet har flyttat till Hälsogallerian på Landshövdingevägen 7e kommer huvudentrén på södra sjukhusområdet att stängas från...

2018-07-06

Fler målpunktsskyltar sätts upp

I samband med att Hälsogallerian öppnades påbörjades arbetet med att införa målpunktsskyltning inomhus, detta arbete kommer att utföras etappvis och berör de...

2018-07-06

Övervakningskameror i p-hus

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka den allmänna tillgängligheten och tryggheten på området har det satts upp övervakningskameror...

2018-07-06

Trafik på Hälsotorget

Under sommaren påbörjas en utvärdering och analys av flödena på och kring Hälsotorget. För att uppnå målet om en trafiksäker och trevlig...