Senaste nytt från oss

2020-01-23

Nya p-automater

Under februari kommer det att installeras nya p-automater på området som ersätter de befintliga. De nya p-automaterna kommer att vara biljettlösa och...

2020-01-23

Parkhuset invigt

Parkhuset i Lindhagaparken är nu invigt och verksamheten har flyttat in. Parkhuset är ett utomordentligt exempel på ett gott samarbete mellan hyresgäst...

2019-10-22

Hälsogallerian nominerad till Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid tre...

2019-10-22

Trygghetsåtgärder i p-hus nattetid

Vi har tidigare berättat att det kommer att installeras en automatisk port in till p-huset. Från och med fredagen den 15 november...

2019-09-09

Ny vårdbyggnad planeras

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden planeras det för en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Just nu planeras första...

2019-09-09

Förvärv av fastigheten på Södra vägen 15 och 17

Hälsostaden Ängelholm AB har förvärvat fastigheten på Södra vägen 15 och 17 av kommunen. Fastigheten är planlagd för kvartersmark för kontor, bostad,...

2019-08-27

Trygghetsåtgärder i p-hus

Under hösten kommer det att installeras en automatisk port in till p-huset. Nattetid kommer p-huset då att vara stängt men personal kommer...

2019-08-27

Lindhagaparken uppgraderas

Planeringen för upprustningen av Lindhagaparken pågår. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken...

2019-08-27

Rökförbud inom Hälsostaden

Då Hälsostaden likt Region Skåne arbetar hälsofrämjande kommer samtliga rökkurer inom Hälsostaden att tas bort med start under 2019. Vi vill att...

2019-05-29

Avspärrning framför entré Landshövdingevägen 7e

Ett större arbete med ventilationsanläggningen kommer att utföras i den stora behandlingsbyggnaden. Från och med fredag den 31 maj kommer en yta...