Senaste nytt från oss

2019-09-09

Ny vårdbyggnad planeras

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden planeras det för en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Just nu planeras första...

2019-09-09

Förvärv av fastigheten på Södra vägen 15 och 17

Hälsostaden Ängelholm AB har förvärvat fastigheten på Södra vägen 15 och 17 av kommunen. Fastigheten är planlagd för kvartersmark för kontor, bostad,...

2019-08-27

Trygghetsåtgärder i p-hus

Under hösten kommer det att installeras en automatisk port in till p-huset. Nattetid kommer p-huset då att vara stängt men personal kommer...

2019-08-27

Lindhagaparken uppgraderas

Planeringen för upprustningen av Lindhagaparken pågår. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken...

2019-08-27

Rökförbud inom Hälsostaden

Då Hälsostaden likt Region Skåne arbetar hälsofrämjande kommer samtliga rökkurer inom Hälsostaden att tas bort med start under 2019. Vi vill att...

2019-05-29

Avspärrning framför entré Landshövdingevägen 7e

Ett större arbete med ventilationsanläggningen kommer att utföras i den stora behandlingsbyggnaden. Från och med fredag den 31 maj kommer en yta...

2019-05-29

P-hus får mer ljus och färg

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet kommer det att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar...

2019-05-07

Boverket på studiebesök

Boverkets arbetsgrupp “Att utveckla vårdens miljöer” har blivit uppmärksam på Hälsostaden och blivit intresserade av hur Hälsostaden jobbar och samarbetar med kommunen....

2019-05-07

Parkhuset i nästa skede

Besiktning av stomme, fasad och tak är utförd och godkänd. Inom kort påbörjas hyresgästanpassning som innerväggar, ytskikt, installationer, inredning och markarbeten. Byggnaden...

2019-05-07

Ytterligare hjärtstartare på plats

Inne i entrén till Södra vägen 4 finns nu en ny användarvänlig hjärtstartare på plats, sedan tidigare finns det en i entrén...