Senaste nytt från oss

2019-08-27

Rökförbud inom Hälsostaden

Då Hälsostaden likt Region Skåne arbetar hälsofrämjande kommer samtliga rökkurer inom Hälsostaden att tas bort med start under 2019. Vi vill att...

2019-05-29

Avspärrning framför entré Landshövdingevägen 7e

Ett större arbete med ventilationsanläggningen kommer att utföras i den stora behandlingsbyggnaden. Från och med fredag den 31 maj kommer en yta...

2019-05-29

P-hus får mer ljus och färg

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet kommer det att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar...

2019-05-07

Boverket på studiebesök

Boverkets arbetsgrupp “Att utveckla vårdens miljöer” har blivit uppmärksam på Hälsostaden och blivit intresserade av hur Hälsostaden jobbar och samarbetar med kommunen....

2019-05-07

Parkhuset i nästa skede

Besiktning av stomme, fasad och tak är utförd och godkänd. Inom kort påbörjas hyresgästanpassning som innerväggar, ytskikt, installationer, inredning och markarbeten. Byggnaden...

2019-05-07

Ytterligare hjärtstartare på plats

Inne i entrén till Södra vägen 4 finns nu en ny användarvänlig hjärtstartare på plats, sedan tidigare finns det en i entrén...

2019-04-01

Test av ny trafikutformning på Hälsotorget från den 8 april

Hälsotorget fungerar idag både som en länk mellan centrum och stadens södra delar för gående och cyklister men också som ett nytt...

2019-04-01

Planansökan för Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet)

Hälsostaden Ängelholm AB och Ängelholmshem presenterade Tågmästarparken (f d södra sjukhusområdet) för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars. En gemensam planansökan kommer att...

2019-04-01

Detaljplanen för Hälsohotellet går framåt

Sedan detaljplanen för Hälsohotellet var ute på samråd har ytterligare utredningar gjorts och i början av april tar Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut om...

2018-12-07

Julstämning på Hälsostaden

Med julgran och braskamin skapas julstämning i Hälsogallerians entréhall.