Senaste nytt från oss

2020-09-21

Lindhagaparken invigd

Under fredagen invigdes nya Lindhagaparken. Med hänsyn tagen till covid-19 blev invigningsceremonin begränsad med endast ett fåtal deltagare. Som en symbol för...

2020-08-27

Detaljplanen för Hälsohotellet antagen

Under tisdagen antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Hälsohotellet. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och...

2020-08-17

Hälsostaden tilldelas Ängelholms arkitekturpris

Under fredagen offentliggjordes vinnaren av Ängelholms första arkitekturpris vid en prisceremoni på Stadshuset. Hälsostaden tilldelas priset för Hälsogallerian (Byggnad 71) med motiveringen...

2020-08-17

Markarbeten igång för den nya vårdbyggnaden

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden är markarbetena nu påbörjade för den nya vårdbyggnaden. Det innebär rivning av befintliga stödmurar och asfalt samt spontarbeten...

2020-08-17

Cykelgarage för personal färdigt

Under veckan kommer de sista detaljerna på det låsbara cykelgaraget framför Landshövdingevägen 7B-D att färdigställas och det kan därmed tas i bruk....

2020-06-18

Byggstart för ny vårdbyggnad

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden kommer det att uppföras en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Byggstart för etapp...

2020-06-18

Lindhagaparken uppgraderas

Plantering av växter och montering av utrustning och trappor pågår för fullt i parken. En stor trappa med portal från Landshövdingevägen/Södravägens korsning...

2020-06-18

Cykelgarage för personal

Det kommer att sättas upp ett låsbart cykelgarage med sedumtak framför Landshövdingevägen 7B-D. Marken är iordningställd med marksten och el är framdragen....

2020-06-18

Byte av mobilbetalning för parkering

För att erbjuda den bästa användarupplevelsen har nytt samarbetsavtal tecknats med den nu näst största aktören på marknaden, Parkster, om att leverera samma...

2020-03-25

Nya p-automater installeras under påskveckan

De nya p-automaterna kommer att ha touchskärm, blipp och inmatning av bilens registreringsnummer istället för p-biljetter. Skillnaden är att efter man knappat...