Senaste nytt från oss

2021-05-20

Nya vårdbyggnaden på plats

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden fortsätter byggnationen av den nya vårdbyggnaden 70. Stommontaget är klart och byggnaden har kopplats ihop med befintlig kulvert...

2021-05-20

Påbyggnad av parkeringshuset

Det befintliga parkeringshuset på norra sjukhusområdet kommer att byggas på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Parkeringshusets påbyggnad är...

2021-05-20

Hälsostaden i media

Hälsostaden förekommer i olika media, bland annat i tidskriften Arkitekturs nyutkomna temanummer ”Vårdens vägval” (nr 3, 2021). https://arkitektur.se/projekt/med-halsan-i-centrum/ På Boverkets hemsida används...

2020-10-09

Invigning av parken och ett spadtag för framtiden

Fredagen den 18 september hölls invigningen av den nya Lindhagaparken samt ett spadtag för det framtida Hälsostaden. Med hänsyn tagen till covid-19...

2020-09-21

Lindhagaparken invigd

Under fredagen invigdes nya Lindhagaparken. Med hänsyn tagen till covid-19 blev invigningsceremonin begränsad med endast ett fåtal deltagare. Som en symbol för...

2020-08-27

Detaljplanen för Hälsohotellet antagen

Under tisdagen antog Kommunfullmäktige detaljplanen för Hälsohotellet. Hälsohotellet placeras på sjukhusområdet i anslutning till Rönne å och möjliggör ett nära, tryggt och...

2020-08-17

Hälsostaden tilldelas Ängelholms arkitekturpris

Under fredagen offentliggjordes vinnaren av Ängelholms första arkitekturpris vid en prisceremoni på Stadshuset. Hälsostaden tilldelas priset för Hälsogallerian (Byggnad 71) med motiveringen...

2020-08-17

Markarbeten igång för den nya vårdbyggnaden

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden är markarbetena nu påbörjade för den nya vårdbyggnaden. Det innebär rivning av befintliga stödmurar och asfalt samt spontarbeten...

2020-08-17

Cykelgarage för personal färdigt

Under veckan kommer de sista detaljerna på det låsbara cykelgaraget framför Landshövdingevägen 7B-D att färdigställas och det kan därmed tas i bruk....

2020-06-18

Byggstart för ny vårdbyggnad

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden kommer det att uppföras en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Byggstart för etapp...