Vad är Hälsostaden?

Hälsostaden är det samlade begreppet för:

Projekt Hälsostaden är ett treårigt pilotprojekt inom vård & omsorg som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

Hälsostaden Ängelholm AB
är fastighetsbolaget som äger och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde.