Vad är "Hälsostaden"?

Hälsostaden är ett koncept, en idé om att kunna skapa förutsättningar att bedriva bästa möjliga vård i Ängelholm.

Hälsostaden är det samlade begreppet för Projekt Hälsostaden som är ett pilotprojekt inom vård och omsorg som startade hösten 2013. Projektet är ett samarbete mellan kommunal verksamhet, primärvård och specialistvård i Region Skåne.

Hälsostaden Ängelholm AB är fastighetsbolaget som äger, utvecklar och förvaltar alla byggnader på Ängelholms sjukhusområde. Hälsostaden Ängelholm AB är ett joint venture mellan Region Skåne, Peab Sverige AB och Wihlborgs Fastigheter AB – tre ägare med var sin kompetens: vård, byggande och förvaltning.

Hälsostaden Ängelholm AB drivs utan vinstsyfte.

Vår övertygelse är att om vi skapar förutsättningar för en så effektiv och god vård som möjligt blir vinsten så mycket större än ekonomisk. Den blir i form av friskare liv. Denna vinst – hälsovinsten – är vår yttersta drivkraft. Därför återinvesterar vi allt överskott i Hälsostaden tillbaka in i verksamheten.

Orientering

Ängelholm är en kustkommun i den expansiva Öresundsregionen, belägen längst inne i Skälderviken mellan Bjäre- och Kullahalvön, i nordvästra Skåne. Ängelholms sjukhusområde ligger i centrala Ängelholm med närhet till arbetsplatser, boende, butiker, restauranger och övrig service. I nära anslutning finns tillgång till rekreationsområden med hav och strand inom promenadavstånd.

Ängelholms järnvägsstation, med lokala och regionala tåg- och bussförbindelser, ligger endast några minuter ifrån området. Tillgängligheten till övriga transportmedel är god genom närheten till Ängelholm-Helsingborg Airport och europaväg E6/E4/E20. Utmed Södra vägen finns en busshållplats där flera busslinjer passerar.

Filmen om Hälsostaden

Hållbart byggande

Hälsostadens nybyggnation och drift ska kännetecknas av långsiktig hållbarhet. Byggnaderna ska vara energieffektiva och medverka till besparingar på media (värme, vatten och el). Hälsofrämjande sjukvård i en hållbar stadsmiljö kännetecknas av byggnader med långsiktig hållbarhet och inbyggd flexibilitet för att kunna möta kundernas framtida behov och krav på god verksamhetslogistik.

Hälsostaden är klimatsmart och miljömässigt hållbart hela vägen, från ritbord via byggarbetsplats, till färdig fungerande sjukhusbyggnad. Att bygga nytt ger möjlighet att utnyttja den senaste tekniken för miljöanpassade och energisnåla processer och system. Inom Hälsostaden uppförs nyproduktion enligt certifieringen miljöbyggnad silver.