Trygghetsåtgärder i p-hus

Under hösten kommer det att installeras en automatisk port in till p-huset. Nattetid kommer p-huset då att vara stängt men personal kommer via kortläsare alltid att ha tillgång till p-huset.

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet håller det även på att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar kommer även att målas i en orienterande färg. Belysning i samverkan med en orienterande färg på strategiskt utvalda väggar ökar förståelsen för vart in- och utgångar ligger

Publicerat: 2019-08-27