Staket byggs

Som ett led i att skapa en trevligare och mer avskild miljö för bostäderna på Rönneå park kommer Hälsostaden att uppföra ett staket i trä mellan Rönneå park och godsmottagningen. Utformning och omfattning har bostadsrättsföreningen och Hälsostaden gemensamt tagit fram. Syrenplantorna har tagits tillvara och återplanterats på Rönneå parks mark. Arbetet med att uppföra staketet påbörjas under nästa vecka och planeras vara klart början juni.

Publicerat: 2018-05-04