Solceller

Under hösten/vintern 2023/2024 kommer Hälsostaden att installera solceller på ett antal byggnader. För att minska mängden inköpt energi kommer Hälsostaden, i ett samarbete med Caverion och Svea Solar, att installera solpaneler på taken till byggnaderna på Landshövdingevägen 7A, 7E samt 7G.

När solen lyser för fullt kommer anläggningarna att tillföra nästan 300 kW till området.
Installationerna kommer att påbörjas under oktober 2023 och planen är att driftsättning/slutbesiktning ska ske under våren 2024.

Publicerat: 2023-09-29