Röntgenombyggnad klar

Genom att utöka från en till två helt nya magnetkameror och samtidigt skapa effektiva och moderna lokaler för hela röntgenverksamheten kommer kapaciteten att öka och väntetiderna för patienterna att kortas. Antalet röntgenundersökningar förväntas att öka i framtiden och man ser en tydlig förskjutning mot fler undersökningar med magnetkamera som inte använder joniserande strålning.

– Det har även installerats en ny DT och en ny utrustning för skelett och lungundersökningar, den senare underlättar vårt arbete med bättre ergonomi för medarbetarna säger Kristina Möllerström som är enhetschef på Röntgen.

– Ljusa fräscha lokaler spelar stor roll för trivseln och för arbetsmiljön. Vi får många kommentarer från patienterna som också uppskattar vår fina miljö. Allt detta har möjliggjorts genom mycket gott samarbete med Hälsostaden Ängelholms AB, Peab och vår verksamhet, med alla dess medarbetare. Jag känner mig stolt och oerhört nöjd över att få ha varit med om denna process säger Kristina Möllerström.

Publicerat: 2018-10-04