Rökförbud inom Hälsostaden

Då Hälsostaden likt Region Skåne arbetar hälsofrämjande kommer samtliga rökkurer inom Hälsostaden att tas bort med start under 2019.

Vi vill att våra områden och entréer ska vara tillgängliga för alla. En rökfri omgivning ger en bättre vårdmiljö och innebär ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med sin behandling. Vi följer med detta Region Skånes tobaksriktlinjer som säger att rökförbud råder i alla lokaler och rökning ska så långt som möjligt begränsas inom områden där Region Skåne bedriver verksamhet.

Inom Region Skåne har det funnits rökfria områden sedan början på 2000-talet. Rökning har bara varit tillåtet på anvisade rökplatser, till exempel i rökkurer. 2013 stoppades försäljning av cigaretter och snus på sjukhusområdet i Lund. Samma försäljningsstopp infördes i Malmö 2016. Sedan 1 januari 2017 har alla rökplatser tagits bort och rökning får nu endast ske utanför områdena.

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag, som trädde i kraft 1 juli 2019. Detta innebär rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Publicerat: 2019-08-27