Renovering av tak

Med start i mitten av augusti renoveras yttertaket vid Södra vägen 4.

Montering av byggnadsställning sker utanför verksamhetens fönster ut mot Södra vägen. Arbeten på innergård sker via lift. Bedömningen är att verksamheten inte påverkas i någon större omfattning. Arbetet beräknas vara klart slutet september.

Publicerat: 2022-07-08