Publika miljöer

De allmänna ytorna är möblerade med ett genomgående Hälsostadstema av naturmaterial, färger och motiv hämtade från Ängelholm med omnejd. Dessa ytor ansvarar Hälsostaden Ängelholm AB för.

Miljöerna är tänkta att användas av både besökare, patienter och personal. Sittplatserna har vackra utblickar och fungerar för samtal, möten, datorarbete, läsning eller bara som avkoppling. Sittplatserna varieras i typ och karaktär för att skapa mångfald och valmöjlighet, antingen vill man sitta lugnt och avskilt eller bland andra med mer liv och rörelse. De publika miljöerna är neutrala och påminner inte om någon specifik vård eller vårdgivare, det ska vara representativt för hela Hälsostaden. Många patienter och besökare efterfrågar en ”arkitektur fri från vård”.

Publicerat: 2018-12-07