Parkhuset invigt

Parkhuset i Lindhagaparken är nu invigt och verksamheten har flyttat in. Parkhuset är ett utomordentligt exempel på ett gott samarbete mellan hyresgäst och fastighetsägare. Ängelholms kommun hyr nu den ändamålsenliga byggnaden för att bedriva vård och omsorg i en korttidsenhet.

Parkhuset fördelar sig på två plan ovan mark samt källare, beläget med direkt tillgänglighet till den gröna miljön i Lindhagaparken. Här finns 18 fullutrustade rum varav många med egna uteplatser. Här finns även träningslokal och gemensamma delar för måltider och aktivitet samt administrativa lokaler för personalen.

Inredning och färgsättning är anpassad till verksamheten med varma, ljusa färger. Lokalerna ska ge en hemlik känsla som också stimulerar till egen aktivitet, handling och träning. Korttidsenheten ska främja de boendes självständighet, delaktighet, trygghet och känsla av meningsfullhet.

En korttidsenhet är avsedd för en tillfällig vistelse som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för individen. Korttidsenheten kan även nyttjas i väntan på att få flytta hem efter vård på sjukhus, eller som en tillfällig vistelse i väntan på annat anpassat boende.

Publicerat: 2020-01-23