Parkhuset börjar byggas

Nu påbörjas arbetet med att uppföra det tidigare planerade parkhuset (by 65), som består av två våningar ovan mark i trä och tegel med sedumtak och en källarvåning. Parkhuset byggs för att utöka flexibiliteteten för vård och omsorg, med direkt tillgänglighet till den gröna miljön i Lindhagaparken.

Markarbetena påbörjas inom kort. I samband med detta kommer även hela Lindhagaparken att ses över som sedan länge är i behov av en uppgradering. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm. Två träd närmast järnvägen behöver fällas och ersätts av nya träd i parken.

Publicerat: 2018-08-24