Parkeringshuset åter helt öppet

Det befintliga parkeringshuset på norra sjukhusområdet har byggts på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Parkeringshuset är öppet men det kommer att pågå en del utvändiga fasadarbeten någon vecka till.

Hälsostaden är mån om hög tillgänglighet för patienter och besökare och har därför avsatt den nedersta våningen (plan 0) enbart för korttidsparkering. Plan 1 och 2 är öppna för både korttidsparkering och personalparkering. Plan 3 är enbart avsett för personalparkering med månadskort. Behovet av parkering varierar över tid och en analys av beläggningen kommer att göras löpande för att göra rätt anpassningar.

Publicerat: 2022-01-11