Påbyggnad av parkeringshuset

Det befintliga parkeringshuset på norra sjukhusområdet kommer att byggas på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Parkeringshusets påbyggnad är planerad mellan vecka 23-44 2021. Under byggprocessen kommer parkeringshuset helt eller delvis att behöva stängas av.

 

Personalparkering möjliggörs därför på södra sjukhusområdet. Utökning med tillfälliga p-platser planeras även inom detta område. Sjukhuspersonal har möjlighet att via kulvert ta sig till och från parkeringarna på södra sjukhusområdet. Utökning med fler cykelparkeringar kommer temporärt att erbjudas på norra sjukhusområdet så att fler har möjlighet att välja cykel. Besökande till norra sjukhuset parkerar som vanligt på norra sjukhusområdets markparkeringar.

Publicerat: 2021-05-20