Påbyggnad av parkeringshuset

Parkeringshuset på norra sjukhusområdet byggs på med en våning i syfte att inrymma fler parkeringsplatser. Just nu pågår stomresning. Parkeringshusets påbyggnad beräknas vara färdigställd början november 2021. Under byggtiden kommer parkeringshuset helt eller delvis att vara avstängt.

Personalparkering möjliggörs på södra sjukhusområdet. Sjukhuspersonal har möjlighet att via kulvert ta sig till och från parkeringarna på södra sjukhusområdet. Utökning med fler cykelparkeringar erbjuds temporärt på norra sjukhusområdet så att fler har möjlighet att välja cykel som transportmedel. Besökande till norra sjukhuset parkerar som vanligt på norra sjukhusområdets markparkeringar.

Publicerat: 2021-08-09