P-huset har lediga platser

I samband med att stora delar av verksamheterna på södra området flyttar till norra området utförs under en period en inventering av beläggningen av p-platserna på sjukhusområdet. Det som framkommit hittills visar på flertalet lediga platser på översta våningen i p-huset.

Under maj månad kommer det att installeras övervakningskameror i p-huset för att öka tillgänglighet, trygghet och möjliggöra för framtida ny teknik.

Publicerat: 2018-05-04