P-hus får mer ljus och färg

I syfte att öka orienterbarhet, tillgänglighet och upplevelsen av trygghet kommer det att sättas upp kompletterande belysning inne i p-huset. Vissa väggar kommer även att målas i en orienterande färg. Belysning i samverkan med en orienterande färg på strategiskt utvalda väggar ökar förståelsen för vart in- och utgångar ligger. Detta skapar även identitet för de olika våningsplanen med en kulört färg och numrering. Arbetena påbörjas i mitten juni och beräknas vara klara slutet augusti. Målnings- och elarbeten kan innebära att enstaka p-platser kan behöva spärras av under kortare tid.

Trevlig helg!

Publicerat: 2019-05-29