Övervakningskameror i p-hus

Som en del av det kontinuerliga arbetet med att öka den allmänna tillgängligheten och tryggheten på området har det satts upp övervakningskameror i p-huset. Detta möjliggör även en framtida vidareutveckling av parkeringsfunktioner.

Publicerat: 2018-07-06