Ombyggnation av röntgen går framåt

Etapp två av ombyggnationen av röntgen är nästan färdigställd, den 22 och 28 februari kommer de två nya MR-kamerorna att transporteras in via den nya entrén. För att säkerställa att bjälklagen inte skadas eller påverkas av tyngden på MR-kameran behöver dessa avlastas. Detta utförs genom att man ”stämpar” i källaren, det är helt enkelt en provisorisk byggnation av ”pelare” som stöttar bjälklaget ovanför.

 

Antalet röntgenundersökningar förväntas att öka i framtiden och man ser en tydlig förskjutning mot fler undersökningar med magnetkamera som inte använder joniserande strålning. Genom att utöka från en till två MR-kameror och samtidigt skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler för röntgenverksamheten kommer kapaciteten att öka till 80 timmar/vecka med möjlighet att successivt öka till 150 timmar/vecka.

 

Projektet innefattar även urdrifttagande av två äldre röntgenutrustningar som ersätts av en ny skelettröntgenutrustning. Till följd av installationerna har röntgenavdelningens disposition setts över i sin helhet för att medge ett effektivt och patientsäkert flöde samt en god arbetsmiljö.

 

Ombyggnaden genomföras i tre etapper med pågående röntgenverksamhet. Ombyggnationen beräknas vara färdig hösten 2018.

Publicerat: 2018-02-22