Nya vårdbyggnaden på plats

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden fortsätter byggnationen av den nya vårdbyggnaden 70. Just nu pågår invändiga arbeten i form av installationer och montering av innerväggar.

De nya lokalerna planeras för verksamheterna Psykiatri och Habilitering som idag finns på södra sjukhusområdet. Byggnationen följer tidplanen och etapp 1 planeras att vara färdigställd 2022. Byggnaden är en del av den övergripande strategin som syftar till att länka samman och integrera sjukhusområdet med övriga staden, där den nya vårdbyggnaden förstärker kvartersstukturen och ökar tillgängligheten. Byggnaden planeras med en hög grad av generalitet både i plan och fasad för att kunna inrymma olika typer av verksamheter och för att kunna förändras över tid.

Publicerat: 2021-08-09