Nya gatuadresser

För att förbättra orienteringen utomhus införs gatuadresser till alla entréer och nya tydliga skyltar sätts upp inom området. Den nya skyltningen utomhus baseras på ett orienteringssystem med gatuadresser. Det medför en flexibilitet vid utbyggnader och är ett sätt att orientera sig som alla är förtrogna med. Verksamheten blir också lättare att hitta med GPS, vilket gör den mer tillgänglig. Kallelser och information kommer att följa det nya systemet.

Skyltningen ska vara logisk, enkel och tydlig och på så sätt bidra till att göra det lätt att hitta och att besökare/patienter känner sig trygga. Befintliga byggnadsnummer, felaktiga och överflödiga skyltar tas bort. Områdets gränser markeras med stora välkomnande profilskyltar. Informationstavlor med områdeskarta placeras i strategiska punkter. Bilister hänvisas till p-huset i första hand. Gående och bilar separeras i möjligaste mån.

I veckan påbörjas markarbetena för de nya skyltarna, detta ska inte påverka framkomligheten. I december beräknas de nya skyltarna vara på plats.

Publicerat: 2017-11-02