Ny vårdbyggnad planeras

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden planeras det för en ny vårdbyggnad i två etapper om totalt 12 000 kvm BTA. Just nu planeras första etappen mot förfrågan från Region Skåne som avser två av verksamheterna som finns kvar på södra sjukhusområdet. Etapp 1 planeras att vara färdigställd 2023. 

Byggnaden är en del av den övergripande strategin som syftar till att länka samman och integrera sjukhusområdet med övriga staden, där den nya vårdbyggnaden förstärker kvartersstukturen och ökar tillgängligheten. Byggnaden planeras med en hög grad av generalitet både i plan och fasad för att kunna inrymma olika typer av verksamheter och för att kunna förändras över tid. Byggnadens utformning är styrd av kopplingar till utemiljöer, vikten av dagsljus, tillgänglighet och orienterbarhet.

Byggnaden ska upplevas som en sammanhängande volym som samverkar i material och kulör med övriga byggnader på platsen. Den nya vårdbyggnaden ska ha ett tydligt släktskap med Hälsogallerian, men samtidigt vara sin egen gestalt i stadsdelen. En attraktiv arbetsplats som underlättar samarbeten mellan mottagningar.

Under veckan kommer det att utföras en geoteknisk undersökning vilket innebär att ett fåtal parkeringsplatser behöver spärras av under några dagar.

Publicerat: 2019-09-09