Ny skyltning

I samband med att den nya vårdbyggnaden Hälsogallerian öppnar påbörjas arbetet med att införa målpunktsskyltning inomhus, detta arbete kommer att utföras etappvis och berör de byggnader som har inre stråk och kopplingar mellan varandra. En vanlig målpunkt är trapp- och hisshallar, vid målpunkten finns en våningsplanskylt som anger vad som finns på respektive våningsplan. Skyltningen utgår från Region Skånes skyltmanual. Tydlighet och enhetlighet i kommunikationen uppnås genom att skyltar, kallelser och websida stämmer överens.

Utomhus är den nya skyltningen sedan en tid på plats i form av informationstavlor, hänvisningsskyltar samt tydliga gatunummer vid alla entréer. Detta är ett led i arbetet att öka tillgänglighet och underlätta orientering för besökare och patienter genom att använda sig av gatuadresser som i övriga staden. Detta är ett sätt att orientera sig som alla är förtrogna med och verksamheterna blir även lättare att hitta med GPS.

Publicerat: 2018-04-27