Ny skylt Södra vägen

En ny entréskylt ovanför entrén Södra vägen 4 kommer att monteras i början av juni.

Den befintliga elektronikskylten demonteras och skärmtakets kant förses med en ny vit bakgrundsplåt att montera den nya skylten mot.  En integrerad markskylt monteras med övriga aktörers logotyper. Den befintliga kartskylten flyttas till en ny position vid sidan av entrépartiet.

Publicerat: 2023-04-26