Ny entré öppnar 3 april

Den nya entrén till Hälsogallerian med adress Landshövdingevägen 7E öppnar den 3 april. Detta blir även den nya entrén för röntgenpatienter. Dagens provisoriska entré till röntgenavdelningen, bredvid akutmottagningen, kommer att stängas.

 

Återställning av ytorna på den befintliga innergården där evakueringsbodarna för röntgen har funnits pågår. Detta innebär att intilliggande parkering (mittemot Lindhaga) är avstängd fram till 9 april, under tiden hänvisas till parkeringshuset. En kran lyfter över bodar, rivnings- och fyllnadsmaterial. Vid samtliga lyft kommer entreprenören av säkerhetsskäl ha personal på plats som tillfälligt (10-20 sek per tillfälle) stoppar patient- och personalflödet till Blodcentralen.

Publicerat: 2018-03-27