Mockup rivs

Modellen (mockup) byggdes i ett tidigt skede för att entreprenören skulle kunna prova sig fram till bra fasadlösningar för den nya vårdbyggnaden. Den har nu tjänat ut sin roll och kommer att rivas under december. Detta kommer att medföra vissa mindre störningar för flödet till ambulansinfarten. Berörda verksamheter informeras i god tid.

Publicerat: 2017-11-22