Mockup rivs 18-19 december

Modellen (mockup) byggdes i ett tidigt skede för att entreprenören skulle kunna prova sig fram till bra fasadlösningar för den nya vårdbyggnaden. Den har nu tjänat ut sin roll och kommer att rivas 18-19 december. För att kunna utföra rivningen på ett säkert sätt behöver 12 parkeringsplatser på anslutande parkering spärras av. Detta kommer att medföra vissa mindre störningar för flödet till och från akutmottagningen och ambulansinfarten samt för gångvägen längs parkeringen. Berörda verksamheter har informerats.

Publicerat: 2017-12-18