MC-parkering

Hälsostaden har nu erhållit bygglov för att anlägga MC-parkering längs Södra Vägen. Arbetet med att markera upp en ruta för MC-parkering vid cykelställen bakom busshållplatsen mellan Södra Vägen 2 och Södra Vägen 4 ska påbörjas.

Framdriften i projektet beror lite på vädret men ambitionen är att allt ska vara klart till mitten av oktober. Avsikten är att MC-parkeringen ska vara avgiftsfri, detta kommer även att gälla markerade MC-parkeringar i p-huset som kommer skyltas om.

Publicerat: 2023-09-29