Markarbeten Landshövdingevägen 7G

Markområdet omkring den nya vårdbyggnaden på Landshövdingevägen 7G har nästan färdigställts. Det har planterats träd och buskar, en trappa har anlagts från Landshövdingevägen i anslutning till entrén. Nya bänkar och papperskorgar har monterats.

Sammanlagt har 78st fasta cykelplatser och 5st stolpar för att kunna låsa fast ”större” cyklar typ flakcyklar monterats.  Ett nytt cykelgarage samt cykelpump är nu på plats i anslutning till byggnaden.

Slutbesiktning sker under veckan. Efter det kommer innergården öppnas upp, med följande undantag:

  • Cykelgaraget kommer vara avstängt tills vi fått slutbesked från kommunen, vilket förväntas inom ett par veckor.
  • Trappan vid entrén kommer vara avstängd tills räcket monteras, mellan 2-6 veckor kvar på leveranstiden.

Publicerat: 2023-04-26