Markarbeten igång för den nya vårdbyggnaden

Längs Landshövdingevägen mittemot Lindhagabyggnaden är markarbetena nu påbörjade för den nya vårdbyggnaden. Det innebär rivning av befintliga stödmurar och asfalt samt spontarbeten och fortsatta schaktningsarbeten. De nya lokalerna planeras för Psykiatri och Habilitering som idag finns på södra sjukhusområdet.

Markparkeringen mittemot Lindhagabyggnaden har stängts av, hänvisning sker till p-huset samt tillfällig parkering för personal på södra sjukhusområdet. Entrén till Akutmottagningen berörs genom att ett antal p-platser har stängts av. Blodcentralen har ny entré via Landshövdingevägen 7E, i övrigt kommer inga verksamheter att direkt påverkas av byggnationen. Gång- och cykelvägen på ena sidan av Landshövdingevägen kommer att vara avstängd under byggtiden. Etapp 1 planeras att vara färdigställd 2022.

Publicerat: 2020-08-17