Lindhagaparken uppgraderas

Planeringen för upprustningen av Lindhagaparken pågår. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm.

Arbetena kommer att påbörjas under hösten, men då schakten för mediaförsörjningen för Parkhuset påbörjas redan nu så kommer granen behöva fällas och ersätts av nya träd i parken. I samband med uppgraderingen ingår även att se över belysningen året runt samt planera för juldekorationer.

Publicerat: 2019-08-27