Lindhagaparken uppgraderas

Plantering av växter och montering av utrustning och trappor pågår för fullt i parken. En stor trappa med portal från Landshövdingevägen/Södravägens korsning bjuder in och välkomnar. Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm.

Markstensytorna vid Lindhagas uteplats är nu i stort sett färdigställda, planteringsytorna kompletta med både ny växtjord och planterade buskar och perenner. Det som kvarstår är att få upp pergolan. Rivning har gjorts av alla gamla planteringar, utom de buskar och träd som ska bevaras. Tegel som utgjorde uteplatsen tidigare sorterades och rengjordes vid upptagningen för att kunna återanvända teglet till den nya uteplatsen.

Diabasblocken och bäckfåran är på plats under lindarna med nya planteringar med rhododendron, klätterhortensia mm. Totalt är det nästan 3000 växter i form av perenner, buskar och träd som planteras i parken. Första etappen som öppnar är uteplatsen i anslutning till Lindhagabyggnaden, under sommaren öppnas övriga etapper efter hand.

Publicerat: 2020-06-18