Lindhagaparken uppgraderas

Målet är att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänheten. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som picknick, utegympa, hundpromenader, lek mm.

Markförberedelser har påbörjats och under april sker markarbeten av olika slag, följt av plantering i maj och montering av utrustning och trappor mm under juni. Arbetena är planerade att vara färdiga i slutet av juni.

Parken kommer när den är färdig att innehålla en stenbelagd bäck med dagvatten från Parkhuset ner till dammen. Det blir fler planteringar och entréer, belysningen ses över och uteserveringen i anslutning till Lindhagabyggnaden uppgraderas.

Publicerat: 2020-03-25