Lindhagaparken invigd

Under fredagen invigdes nya Lindhagaparken. Med hänsyn tagen till covid-19 blev invigningsceremonin begränsad med endast ett fåtal deltagare. Som en symbol för det framtida Hälsostadens utveckling planterades ett äppleträd av John Eklöf (styrelseordförande i Hälsostaden), Robin Holmberg (kommunstyrelsens ordförande) och Maria Berglund (ordförande i Ängelholms sjukhusstyrelse).

Plantering av växter och montering av bänkar, belysning och trappor har pågått för fullt hela sommaren. En stor trappa med portal från Landshövdingevägen/Södravägens korsning blir en ny entré som bjuder in och välkomnar. Totalt är det nästan 3000 växter i form av perenner, buskar och träd som har planterats i parken. Målet har varit att utveckla parkens grönska samt öka tillgängligheten och användningen av parken för allmänhet, patienter och personal. Parken lämpar sig väl för aktiviteter som utegympa, hundpromenader, picknick, lek mm.

 

Publicerat: 2020-09-21