Kontakt - Fastighet

Hälsostaden Ängelholm AB
E-post: info@halsostaden.se
Orgnr: 556790-5707

Besöksadress
Hälsostaden Ängelholm AB
Södra vägen 17
262 52 Ängelholm

Fakturaadress
Hälsostaden Ängelholm AB
Box 1035
831 29 Östersund

Hälsostaden Ängelholm AB är medlemmar i både Fastighetsägarna och Forum vårdbyggnad.

Kontakt - Vård

Besöksadress
Ängelholms Sjukhus
Landshövdingevägen 7E
262 52 Ängelholm

Växel ring 0431-81000
Rådgivning ring 1177

Hemsida: http://vard.skane.se/angelholms-sjukhus/

Felanmälan

Öppettider
Vardagar: 08-17
Akuta ärenden: dygnet runt

Felanmälan för Region Skåne
Telefon: 040-62 39 000, Internt nummer: 39 000
Mer information här

Felanmälan övriga

Telefon: 020-34 63 90
Skriftlig felanmälan sker via Caverion - Klicka här för formulär

Parkeringsfrågor
Telefon: 0431-30 23 23