Huvudentrén på södra sjukhusområdet stängs 1 september

Eftersom merparten av verksamheterna på södra sjukhusområdet har flyttat till Hälsogallerian på Landshövdingevägen 7e kommer huvudentrén på södra sjukhusområdet att stängas från 1 september. Berörda verksamheter har informerats och kallelser kommer att ske till respektive verksamhetsadress för de verksamheter som finns kvar på södra.

Även bassängen på södra har stängts då rehabverksamheten numera finns i Hälsogallerian och nyttjar Vattnets hus nya och moderna träningsbassänger. Genom att samla all verksamhet på det norra området skapas synergier och samband mellan verksamheter som leder till ökad patienttrygghet. Södra området är planerat att vara tömt 2019, området har ett stort underhållsbehov med ineffektiva, omoderna lokaler.

Publicerat: 2018-07-06