Hitta hit

Hitta det du söker med någon av färgknapparna nedan!

Buss & Tåg

Hälsostaden har ett kollektivtrafiknära läge med mindre än en kilometer till Ängelholms järnvägsstation. Fem busslinjer passerar förbi Hälsostaden med hållplats vid sjukhusets östra huvudentré.

Hållplatsen heter Ängelholms sjukhus. Stadsbusslinje 1 och 4 med halvtimmestrafik och de regionala busslinjerna 506 mot Helsingborg, 514 mot Åstorp och 225 mot Höganäs med en turtäthet på 1–2 turer per timme stannar på hållplatsen. Att åka buss mellan Ängelholms station och Hälsostaden tar 2–4 minuter.

Stadsbussar till Ängelholms sjukhus

  • Stadsbuss 1 mot Midgården via Stationen
  • Stadsbuss 4 mot Havsbaden via Stationen

Regionbussar till Ängelholms sjukhus

  • Regionbuss 506 mot Ängelholm
  • Regionbuss 514 mot Ängelholm
  • Regionbuss 225 mot Ängelholm

Tåg till Ängelholms station

  • Pågatågen
  • Öresundståg

Hitta hit

Entréer

• Huvudentré och reception finns på Landshövdingevägen 7E .
• Akutmottagning har entré på Landshövdingevägen 7F.
• Det finns incheckningsautomater vid entré Södra vägen 4 och Landshövdingevägen 7e.

Cykelvägar

Den nya gång- och cykelbron över Rönne å i Storgatans förlängning kopplar ihop Hälsostaden och centrum för både fotgängare och cyklister. Avståndet till centrum är endast 300 meter.

Om- och nybyggnation på sjukhusområdet

På sjukhusområdet pågår ny- och ombyggnationer. Det kan påverka din färdväg och eventuella parkeringsmöjligheter. Var noga med att läsa på din kallelse var du ska, din mottagning kan ha fått en ny tillfällig adress. Följ orangea skyltar om du kommer med bil.

Parkering

Parkeringsplatser

Parkeringshuset når du via Landshövdingevägen. Ett mindre antal markparkeringsplatser finns på området.
Avgift: 10 kr/timme, kl 0-24 alla dagar, eller 100 kr/dygn.
Du betalar med mobilen eller i betalautomat med mynt eller bensin-/betalkort. Efterskottsbetalning är möjlig, då betalar du bara för utnyttjad tid.

Parkering för rörelsehindrade

På sjukhusområdet i Ängelholm finns reserverade gratisplatser för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Platserna ligger nära byggnadens ingångar och är uppmärkta med skyltar och vägmärken.