Hälsostaden tilldelas Ängelholms arkitekturpris

Under fredagen offentliggjordes vinnaren av Ängelholms första arkitekturpris vid en prisceremoni på Stadshuset. Hälsostaden tilldelas priset för Hälsogallerian (Byggnad 71) med motiveringen ”Genom skicklig och inkännande gestaltning av gränssnittet mellan befintlig sjukhusarkitektur, Rönne å:s grönska och stadens centrala stråk skapas vackra och funktionella rum med fokus på människans välbefinnande”

Arkitekturpriset delas ut till byggnader, bebyggelsemiljöer eller anläggningar som parker eller torg i Ängelholms kommun, som genom god gestaltning utvecklat arkitektoniska kvalitéer samt den lokala identiteten. Priset är ett hedersomnämnande och består av en unik bronsplakett.

Publicerat: 2020-08-17