Hälsostaden i media

Hälsostaden förekommer i olika media, bland annat i tidskriften Arkitekturs nyutkomna temanummer ”Vårdens vägval” (nr 3, 2021).

https://arkitektur.se/projekt/med-halsan-i-centrum/

På Boverkets hemsida används Hälsostaden som lärande exempel om hur gestaltad livsmiljö med hög kvalitet kan implementeras i vårdens miljöer. https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/vardens-miljoer/halsostaden-angelholm/

Publicerat: 2021-05-20