Hälsogallerians hyresgäster klara

Det blir Apotek Hjärtat, Aktiv ortopedteknik och café som flyttar in i Hälsogallerian i bottenvåningen av den nya vårdbyggnaden. Hälsogallerian möjliggör en mer stadslik och publik miljö med hög tillgänglighet.  Den bidrar även till att Hälsotorget blir ett socialt rum, en plats med liv och rörelse. På så sätt skapas en nära koppling och samverkan mellan vård, hälsa och staden. Lokalerna håller nu på att färdigställas och överlämnas till hyresgästerna i juni.

Publicerat: 2018-03-27