Hälsogallerian nominerad till Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid tre tillfällen och 2019 är det dags igen.

Det är sammanlagt 33 olika projekt som lämnats in och som juryn tagit ställning till. En första sortering av de inkomna bidragen har gjorts av Forum Vårdbyggnads styrelse. Därefter har bidragen bedömts av en av styrelsen utsedd jury. Den 4 september var juryn på besök för att titta på Hälsogallerian. Hälsogallerian är nu en av tre som är nominerad. Priset kommer att delas ut på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 20 november i Södertälje.

Läs mer om juryns motivering på: www.forumvardbyggnad.se/Nominering/halsostaden/

Publicerat: 2019-10-22