Grön markparkering färdigställd inom kort

Markområdet mellan badhuset och bostadsområdet Rönneå park har iordningställts till en grön markparkering. Cirka 30 parkeringsplatser kan tas i bruk i början av december.

Parkeringen består av armerat gräs som ramas in av avenbokhäck, rhododendron och befintliga ekar för att ge ett grönt intryck både för besökare och boende runt omkring. Gräsarmeringen skapar bättre livsmiljö för omgivande växtlighet och ökar infiltrationen av regnvatten. Området kommer att upplevas tryggare och trevligare med belysning. Tillgängligheten till och från å-promenaden har förbättrats genom en grusstig mellan markparkeringen och å-promenaden.

Publicerat: 2017-11-22