Förvärv av fastigheten på Södra vägen 15 och 17

Hälsostaden Ängelholm AB har förvärvat fastigheten på Södra vägen 15 och 17 av kommunen. Fastigheten är planlagd för kvartersmark för kontor, bostad, hälsovård och äldrevård i två våningar. På tomten finns en äldre byggnad i två plan. Byggnaden har ett underhållsbehov avseende bl a fönster och invändigt ytskikt.

Hälsostaden kommer initialt att använda byggnaden som platskontor för kommande byggnation och som en strategisk markreserv för framtida verksamhetsbehov Sedan tidigare har Hälsostaden sitt projektkontor på Södra vägen 17. Fastigheten tillträds senast den 1 januari 2020.

Publicerat: 2019-09-09